Algemene voorwaarden Cursussen

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een fotografiecursus of workshop is gesloten.
 • Fotocursus of workshopdeelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de fotocursus deelneemt. 
 • Fotocursus: cursus, training, fotocursus, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

ARTIKEL 2. INSCHRIJVING EN BEVESTIGING FOTOCURSUS

 • Inschrijving voor de door ‘Sabine Becht Fotografie’ te verzorgen fotocursus kan door de fotocursus deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier of door telefonische aanmelding of
  door aanmelding per e-mail.
 • ‘Sabine Becht Fotografie’ bevestigt deze inschrijving per e-mail of telefonisch. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende fotocursus of workshop fotografie tot stand.

ARTIKEL 3. PRIJZEN VAN FOTOCURSUS en FOTOWORKSHOPS

 • Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de fotocursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.sabinebecht.nl ten tijde van inschrijving.
 • In de fotocursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal, koffie en thee inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 4. BETALING

 • Iedere deelnemer ontvangt een mail na aanmelding met daarin betalingsgegevens. Voor de workshops geldt dat opgave pas geldt nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Indien voor aanvang van de fotocursus niet de volledige betaling van de fotocursusprijs door ‘Sabine Becht Fotografie’ is ontvangen, dan is de fotocursus deelnemer niet gerechtigd aan de fotocursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/fotocursus deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige fotocursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

ARTIKEL 6. VERPLAATSING DATA FOTOCURSUS of WORKSHOP DOOR SABINE BECHT FOTOGRAFIE

 • In geval van uiterste nood of vermelde slechte weersomstandigheden kan Sabine Becht Fotografie de fotocursus verplaatsen naar een andere datum.
 • Indien de deelnemer hierdoor niet aan de ( volledige ) cursus kan deelnemen, zal in overleg met Sabine Becht Fotografie gekeken worden naar de mogelijkheid of de deelnemer aan een andere fotocursus deel kan nemen. Mocht dat niet lukken, ontvangt de deelnemer het volledige bedrag retour.

ARTIKEL 7. ANNULERING FOTOCURSUS OF WORKSHOP DOOR DE DEELNEMER

 • Na aanmelding mag een cursus binnen 7 dagen na aanmelddag kosteloos geannuleerd worden. Na deze 7 dagen word 25 % in rekening gebracht tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Dit als reserveringskosten. Indien een cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen wordt 100% van het cursusbedrag berekend. In onderling overleg is het mogelijk om deelname aan een cursus te verschuiven naar een volgende datum. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van de fotograaf. In geval van bijzondere omstandigheden kan de fotograaf in positieve zin afwijken van deze regeling, na beoordeling van de fotograaf. 
 • Bij verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de fotocursus wordt aangemeld bij ‘Sabine Becht Fotografie’.
 • Bij annulering van de workshop door Sabine Becht Fotografie ontvangt de deelnemer zijn volledige bedrag retour minus € 25,– administratiekosten. Binnen een week van de datum komt deze resitutieregeling te vervallen.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Sabine Becht Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een fotocursus of workshop of training in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 9. AUTEURSRECHT VAN HET LESMATERIAAL

 • Op het lesmateriaal berust copyright. Het is niet toegestaan dit op welke wijze dan ook anders dan voor eigen gebruik te benutten.